Projekter

Søren Thalbitzer Poulsen

tbitzer@gmail.com

Telecom, Kabel TV

Maj 2014 - Juli 2014

Udvikling af tilstandsmaskine og integrationslag i Java til publisering af film på set-top bokse. Integrationslag bestod af SOAP og REST services. Udvikling af unit- og integrationtests.

Java, Apache Tomcat, Maven, Spring, JPA/Hibernate, IntelliJ. Git, JUnit, Mockito, MySQL, HSQLDB, Couchbase

Telecom, mobil

April 2013 - April 2014

Configuration Management på et projekt til at indkøre et nyt billing system. Kapacitetsplanlægning og konfiguration af servere. Planlægning, dokumentation og automatisering af releases. Udførelse af load tests. Specifikation af overvågning. Håndtering og kontinuerlig forbedring af sikkerhed.

Apache Tomcat, Apache HTTPD, RedHat Enterprise Linux, Oracle WebCenter, Oracle Database, Mercurial, Bash scripting, Hudson, JMeter

Container Shipping

Feb 2011 - Marts 2013

Udvikling af web baseret brugergrænseflade i Java og JSF til BPMN modellerede forretningsprocesser for container shipping. Teknisk arkitektur, dokumentation samt implementation af applikation herunder integration med Oracle BPM og Oracle Service Bus. Udarbejdelse af build system. Migrering fra Oracle Weblogic Server til Redhat JBoss og senere migrering fra JSF til Play 2 Framework og clientside MVC Backbone.JS.

Java, JavaEE 5, JSF, Play 2 Framework, Backbone.JS (clientside MVC), Javascript, JQuery, Twitter Bootstrap, Oracle Weblogic Server 11g, Oracle Service Bus, Oracle BPM 10g og 11g, Oracle BPM Studio, Eclipse, EJB 3, Maven, SVN, Hudson, RedHat Linux servere, Jax-WS web services, Restful services, JSON, XML, XHTML, CSS, XSD, SOAP, SOAPUI, EhCache.

Telecom, mobil

Okt 2010 - Feb 2011

Integration af lager og kundesystem vha. en Enterprise Service Bus (ESB). Udvikling af web services, samt udvikling af XSD baseret informations model og transformation af XML. Til persistering anvendtes Hibernate/JPA mod en Oracle database.

Java, JavaEE 5, JBoss ESB, JBoss Developer Studio (Eclipse), XML, XSD, JAX-WS/SOAP web services, Hibernate/JPA, EJB, Ant, Linux servere, Oracle DB, Oracle PL/SQL Developer.

Havebrug

Jan 2010 - Sep 2010

Udvikling af website om havebrug med forum, profiler mv, samt deployment og drift på JBoss AS platform. Database opsætning og design. Distribueret cache baseret på EhCache. Udvikling af MVC framework som integrerer med EhCache. Udvikling af Instant Messenger klient baseret på Swing og Java Web Start. Udvikling af Instant Messenger server som bla. anvender Java NIO's non-blocking IO, heruder implementering af XMPP protokol (RFC 3920, samt 3921).

Java, JavaEE 5, JavaSE 6, JBoss Application Server 5.1.0.GA, PostgreSQL 8.4 database, Swing, Java Web Start, Java NIO non-blocking IO, Java 5 java.util.concurrency, JSP, Servlets, EhCache, SSL, JavaMAIL API, JDBC, Eclipse, Ant, Linux.

Forsikring

Okt 2009 - Dec 2009

Udvikling af service lag vha. Java servlets og webservices til bla. IBM ContentManager, IBM OnDemand og andre backendsystemer med det overordnede formål at gøre medarbejdernes arbejdsprocesser papirløse.

JavaEE, Webservices, CXF, XML DOM parsing, XML StAX parsing, Servlets, Java MAIL API, Spring, JDBC, IBM ContentManager, IBM OnDemand, IBM Websphere 6.1, BEA Weblogic 9.2, Oracle Database, Maven, Eclipse, CVS.

Finans

Maj 2007 - Juni 2009

Udvikling af Java Portlets og forretningskomponenter til banksystem som anvendes af mange banker i skandinavien. Arbejde på projektet Digital Tinglysning - specielt generering af låne dokumenter mv. i XML format til elektronisk behandling hos Domstolsstyrelsen.

Java EE, JSP, Portlets, BEA WebLogic, EJB2, Eclipse, Maven, Harvest, XML, SAX parser, XPath, XML schema (XSD).

Lufthavn

Feb. 2007 - Maj. 2007

Arkitekt på projekt til automatiseret opsamling af telegrammer mellem lufthavne. Opsamlet data anvendes til fakturering af flyselskaber. Udarbejdelse af arkitektur, resourceplan, tidsplan mm.

Java EE, SAP, Oracle DB, SITA.

Sundhedsvæsenet

Jan. 2007 - Feb. 2007

Underviser og mentor på indførelse af continuous integration på Java EE udviklingsprojekter med hvad der følger af automatiseret build, unittest, codereview og codecoverage. Både projektledere og udviklere deltog. Mentor for udviklere i deres opstart. Desuden fokus på Design Patterns til at lette unittest.

Java EE, Eclipse, Subversion, CVS, Ant, JUnit, Luntbuild, PMD, EMMA, Tomcat.

Fagforening for læger

Nov. 2006 - Jan. 2007

Udvikling af integration mellem portal og webmail løsning. Udvikling af administrative portlets. Stor brug af Design Patterns og unittest. Indføre best practice omkring continuous integration.

Java EE, Oracle Application server 10g, Oracle Portal, CVS, JUnit, Luntbuild, Ant, Oracle JDeveloper 10g, JSP, Java Portlets

Offentlig institution til styring af selskaber i Danmark

Okt. 2006 - Nov. 2006

Servicelag, webservices baseret på EJB3 og Java portlets til det nye CVR system. Implementerede proof of concept på arkitektur. Bidrog desuden med Java EE Design Patterns.

J2EE, EJB3, Web services, JBoss Application Server 4, JBoss Portal, JSR168 portlets, JSP, Eclipse, XML/XSLT, Ant, Oracle Database, PostgreSQL

Offentlig institution til kontrol af fødevarer i Danmark

Sep. 2006 - Okt. 2006

Årlig opgradering af applikationer til bla. elektronisk ansøgning om EU støtte for landbrug.

J2EE, JSP, Struts, Oracle Business Components, Oracle Application Server 10g, JDeveloper

Internt i konsulenthus

Sep. 2006 - Aug. 2006

Continuous Integration kampagne, herunder automatiseret build, VCS, automatiseret unittst, codereview og codecoverage. Krav, forretningside og test for continuous integration kampagne..

Java, Ant, Subversion, CruiseControl, Luntbuild, Junit, Linux

Mobiltelefoni

Dec. 2005 - Juli. 2006

Udvidelse af et Java baseret ordreflow system til mobilselskab. Opsætning af continuous integration på 8 delsystemer. Desuden arbejde med webservice interoperabilitet mellem Java og C#: Generering og test af webservice proxies i C#. Design Patterns, java udvikling, unit tests, continuous integration, web services.

J2EE, Tomcat, Perl, XML, JUnit, Luntbuild, Ant, Subversion, PostgresQl, Oracle Database, C#, Linux.

Fagforening for læger i Danmark

Nov. 2004 - Nov. 2005

Programmering og teknisk ledelse ved udvikling af portal til alle læger i Danmark. Java portlets (JSP) udviklet i Oracle Portal/Oracle Application Server 10g. Udvikling af Web Services til integration med andre leverandører på projektet.

J2EE, JSP, Web Services, JDeveloper, Oracle Application Server 10g, Oracle Database, LDAP, CVS, Apache web server

Bygningsarkitekter

2004

Udvikling af NT service med BSD socket/multithreading baseret overvågning af internet services (httpservere, smtp servere, netop, terminalservices, sql server mfl.), samt client-server system baseret på nt services/xml/microsoft WMI til rapportering af serverstatus fra kunders intranet til central kontroltjeneste. Webgrænseflade i ASP.NET og ASP.NET Mobile.

C#, ASP.NET, ADO.NET, MSSQL Server

Energiselskab

2004

System til håndtering af CAD tegninger.

C#, ASP.NET, ADO.NET, MSSQL Server

Universitet

2004

Flytteplanlægningssystem for interne brugere/afdelinger på universitetet.

C#, ASP.NET

Bygningsarkitekter

2004

Udvikling af system til rapportering af timeforbrug, optjent ferie, optjent kursus mv.

Java, Javaapplets, Maconomy, Oracle Database, MS Access, ASP, JavaScript

Amt

2004

Udvikling af rekvisitionssystem for amt. Pilot projekt på et større sygehus.

C#, ASP.NET, ADO.NET, MSSQL Server, SMTP.

Rådgivende ingeniører

2003

Portal til publisering af danske vandværkers vandkvalitet, samt administrativt kontrolsystem for overskridelse af grænseværdier.

Java, Java applets, ASP, MSSQL Server, ADO

Lufthavn

2003

Kravspec. for system til planlæging og administration af rengøring i lufthavn.

Java, Javaapplets, Javascript, ASP, MSSQL Server, Microstation CAD.

Rådgivende ingeniører

2002

Projekt og CV system. Administration og rapportering på web.

Java, Javaapplets, Javascript, ASP, MSSQL Server, DHTML.

Indretningsarkitekter

2002

Dokumenthåndtering og publisering på ekstranet.

Java, Javaspplets, ASP, Javascript, DHTML, MSSQL Server

Internet handel

2002

E-handels website. Indkøbsvogn, betalingsløsning med kreditkort mod PBS, kundesystem og automatiseret forsendelse af varer (software som blev vedhæftet på mail).

PHP, Javascript, MySQL

Amt

2001

Husleje system for institutioner i amtet.

Java, Javaapplets, ASP, Javascript, MSSQL Server

Offentlige institutioner

2001

Fælles webapplikation til bygningsregister med Microstation (CAD) baseret bagend. Skræddersyet til forskellige instutitioner, bla. 2 sygehuse og en lufthavn.

Java, Javaapplets, ASP, MSSQL Server, ADO, Javascript

Amt

2000

System til registreing af store byggeprojekter i amtet.

Java, Javaapplets, ASP, ADO, MSSQL Server, Javascript.

Godstransport

1998

System til at monitorere pakker som transporteres med tog eller lastvogn. Bruges af callcenter.

Perl, DBI, Oracle Database, VB, Apache HTTP, Digital Unix

Persontransport

1998

Generering af ankomst/afgang planer til publisering på web.

Perl, DBI, Oracle Database, Apache HTTP, Digital Unix

Persontransport

1998

System til beregning af billetpriser for rejsecenter.

Perl, DBI, Oracle Database, Apache HTTP, Digital Unix.